PROŚBA!

Przygotowujemy się do wymiany dachu na budynku naszego przedszkola i klasztoru. Bardzo prosimy o modlitwę o bezpieczne przeprowadzenie prac, o błogosławieństwo dla pracowników  oraz o odpowiednią pogodę na czas remontu. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas  modlitwą, dobrym słowem, ofiarą. Niech BÓG wynagrodzi wszystko co  dobre Swym BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM!

(Untitled)

Drodzy Rodzice!

Niechaj Krzyż Chrystusa stanie się dla nas

źródłem natchnień i najdoskonalszym wzorem,

a Zmartwychwstanie Chrystusa źródłem mocy!

Człowiek jest śmiertelny ale miłość,

którą daje innym, nie jest śmiertelna.

Tylko Ona z doczesności przechodzi w wieczność.

Niech tajemnica Wielkanocnego poranka

napełni nas pokojem, radością i nadzieją!

Z serdecznymi życzeniami i pamięcią w modlitwie

Wspólnota Sióstr Służebniczek

 

 

DRODZY RODZICE!

Pragniemy powiadomić, że przerwa świąteczna będzie trwała od 02 kwietnia do 07 kwietnia (włącznie). 

Życzymy Wam, by ostatnie dni Wielkiego Postu były dla Was szczególnym czasem przygotowania serc na spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego! Pamiętamy o Was w naszej codziennej modlitwie wraz z Waszymi Dziećmi.

 

Rózaniec

Szanowni Rodzice!

W poniedziałek, tj.27 października, dzieci wraz z Siostrami poprowadzą różaniec w kościele o godz. 17.15
Zapraszamy w tym dniu nie tylko dzieci i rodziców, ale także Wasze rodziny. Różaniec odmówimy za nasze rodziny.

………………………………………………………………………………………………

Od października prowadzone są już zajęcia dodatkowe. Prosimy o uiszczenie opłaty za I semestr, a także opłaty za przedszkole za m-c październik. Przypominamy, że zgodnie
z umową opłaty dokonujemy do 10 – ego każdego miesiąca.

………………………………………………………………………………………………
Przygotowujemy się także do świętowania 200 – setnej rocznicy urodzin naszego Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego.
Szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu.

Msza Święta

Serdecznie zapraszamy Rodziców na mszę św. na rozpoczęcie roku przedszkolnego w dniu 23 września o godz. 16.30, która zostanie odprawiona w intencji dzieci, Rodziców i Sióstr.

Nowy rok szkolny 2014/2015

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które rozpoczynają nowy rok przedszkolny w naszym Przedszkolu ,
dnia 1 września tj. w poniedziałek.      Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00
Dzieci proszę przyprowadzić do godz. 8.30. Przynosimy papcie /nie na sznurówki/, a dla młodszych dzieci coś do przebrania
/na wypadek konieczności przebrania dziecka/.
W pierwszym tygodniu można wcześniej odbierać dzieci, szczególnie te, które pierwszy rok uczęszczają do przedszkola.

 

W środę , tj. 3 września, zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie o godz. 17.00

Zebranie jest obowiązkowe!