Rózaniec

Szanowni Rodzice!

W poniedziałek, tj.27 października, dzieci wraz z Siostrami poprowadzą różaniec w kościele o godz. 17.15
Zapraszamy w tym dniu nie tylko dzieci i rodziców, ale także Wasze rodziny. Różaniec odmówimy za nasze rodziny.

………………………………………………………………………………………………

Od października prowadzone są już zajęcia dodatkowe. Prosimy o uiszczenie opłaty za I semestr, a także opłaty za przedszkole za m-c październik. Przypominamy, że zgodnie
z umową opłaty dokonujemy do 10 – ego każdego miesiąca.

………………………………………………………………………………………………
Przygotowujemy się także do świętowania 200 – setnej rocznicy urodzin naszego Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego.
Szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu.