Drodzy Rodzice!

Niechaj Krzyż Chrystusa stanie się dla nas

źródłem natchnień i najdoskonalszym wzorem,

a Zmartwychwstanie Chrystusa źródłem mocy!

Człowiek jest śmiertelny ale miłość,

którą daje innym, nie jest śmiertelna.

Tylko Ona z doczesności przechodzi w wieczność.

Niech tajemnica Wielkanocnego poranka

napełni nas pokojem, radością i nadzieją!

Z serdecznymi życzeniami i pamięcią w modlitwie

Wspólnota Sióstr Służebniczek