DRODZY RODZICE!

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i ofiarne zaangażowanie się w przygotowanie Misterium  o Patronie naszego przedszkola bł. Edmundzie Bojanowskim. Niech Pan Bóg wynagrodzi Wasz trud swym błogosławieństwem!