TYDZIEŃ WG BŁ. EDMUNDA

TYDZIEŃ W PRZEDSZKOLU.

Edmund Bojanowski znał znaczenie rytmicznie odmierzanego miesiącami i tygodniami czasu w przyrodzie, w religii, w obyczajach. Ale nadał także wielkie znaczenie nawykom i rytuałom przypisanym poszczególnym dniom tygodnia w wychowaniu moralnym i religijnym
ochronkowych dzieci. W tym wychowaniu każdy dzień tygodnia poświęcił on określonej prawdzie – tajemnicy Bożej, a wiążąc ją różnymi sposobami celebrowania uczynił przestrzeń systematycznego pogłębiania i przeżywania tajemnic wiary oraz wdrażania ich w życie.

 PoniedziałekBoża Opatrzność

„W poniedziałek po niedzielnym spoczynku u rodziców wracają dzieci
jakby z porankiem nowo zaczynającego się tygodnia. A każdy dzień
zaczynają od zabaw, tak cały ten dzień mają więcej na zabawach
i wesołych piosenkach niż na nauce i robotach przepędzić.
Tym sposobem z wolnością, jaką miały w niedzielę, nieznacznie przejdą
do zatrudnień ochronkowych”.

 

WtorekAniołowie Stróżowie

„ Wtorek przeznaczony jest nabożeństwu do Aniołów Stróżów. Dzieci
w tym dniu mają śpiewać pieśń o Aniołach Stróżach”.
ŚrodaPamięć o zmarłych

„W środę, która jest przeznaczona nabożeństwu za dusze zmarłych ustać
maję piosenki wesołe a zabawy tylko cichsze i krótsze odbywać się
mają. (…) Szczególniej opowiadane i przypominane będą powiastki
Starego Testamentu”.

CzwartekTajemnica Najświętszego Testamentu

„W czwartek jako wesoły dzień przeznaczony pamiątce
ustanowienia Najświętszego Testamentu dzieci mogą się cieszyć
zabawami. W czasie nauki przypominane im będzie życie Pana Jezusa,
a szczególniej umywanie nóg Apostołom.”

PiątekTajemnica Męki Pańskiej

„ W piątek jako w dzień przeznaczony pamiątce Męki Pańskiej ustają
wszelkie zabawy i piosnki wesołe. W czasie nauki opowiadana będzie
Męka Pańska.”

SobotaMaryja Służebnica Pańska

„ W sobotę jako dzień poświęcony Najświętszej Pannie mogą się dzieci
znowu bawić wesoło. W czasie nauki będą czynione zapytania
z tego wszystkiego, czego uczyły się w tygodniu, a nauka katechizmu
będzie rzeczą główną.”

 

Niedziela jest celebrowaniem największej Tajemnicy naszej wiary –
Prawdzie o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.